lumbar
Product Images
  • lumbar
  • 9000-1422
  • 9000-219
  • 9000-3017

lumbar

Knife edge lumbar pillows.
Description Style Width Height Depth Seat Width Seat Height Seat Depth Arm Height COM Yardage*
fiber fill w/ self welt and concealed nylon zipper 9000-156 15" 6" " 1RR -or- 1.25NR
fiber fill w/ self welt and concealed nylon zipper 9000-1612 16" 12" " 1RR -or-1.25NR
fiber fill w/ self welt and concealed nylon zipper 9000-219 21" 9" " 1RR -or- 1.5NR
fiber fill w/ self welt and concealed nylon zipper 9000-2214 22" 14" " 1RR -or- 1.5NR
fiber fill w/ self welt and concealed nylon zipper 9000-3017 30" 17" " 1.25RR -or- 1.5NR
down blend w/ self welt and concealed nylon zipper 9001-1216 16" 12" " 1RR -or- 1.25NR
down blend w/ self welt and concealed nylon zipper 9001-1422 22" 14" " 1RR -or- 1.25NR
down blend w/ self welt and concealed nylon zipper 9001-156 15" 6" " 1RR -or- 1.25NR
down blend w/ self welt and concealed nylon zipper 9001-219 21" 9" " 1RR -or- 1.25NR
down blend w/ self welt and concealed nylon zipper 9001-3017 30" 17" " 1.25RR -or- 1.5NR